Ai is in opmars, dat weten we allemaal. Maar in welke sectoren speelt AI nu al een extreem grote rol? In dit artikel (3/4) ga ik in de verschillende omgevingen waarin AI actief is en hoe externe factoren invloed hebben op AI. In dit artikel gaan we wat minder in op het stukje content marketing. Een aantal vragen die we gaan beantwoorden in deze blog zijn:

 • Hoe wordt AI beïnvloed door zijn omgeving?
 • Hoe gaat AI om met externe factoren?
 • Hoe beïnvloed AI de keuze van een mens?

Om deze vragen goed te kunnen antwoorden heb ik gebruik gemaakt van desk research. Deze onderzoeksmethode zorgt ervoor dat er een helder beeld wordt weergeven over de invloed van AI op verschillende vlakken.

In dit artikel gaan we in op de macro omgeving.

“De macro omgeving omvat factoren waarop een organisatie geen invloed kan uitoefenen. Het analyseren van factoren op macroniveau valt binnen de externe analyse. De macro omgeving kan geanalyseerd worden door demografische, economische, sociaal/culturele, ecologische en politiek/juridische factoren te analyseren” (Infomarketing, sd)

We bekijken de volgende onderdelen.

 • AI en demografie
 • AI in de economie
 • AI en techniek
 • AI op politiek gebied
 • AI op ecologisch gebied

Om te beginnen geeft Andrew Howard, Head of Sustainable Research aan dat AI op 4 gebieden invloed gaat hebben:

 • Potentiële stijging economische groei
 • Ontwrichting van de arbeidsmarkt en maatschappelijke aanpassing
 • Machtsconcentratie en regelgeving
 • Overheden en overheidsfinanciën

Doet AI al iets op demografisch gebied?

Wat doet AI momenteel met de opbouw en samenstelling van de bevolking? Natuurlijk zet AI demografische gegevens in om bijvoorbeeld marktonderzoek of beleidsontwikkeling te doen. Maar heeft AI ook al invloed op bijvoorbeeld onze leeftijd, ons inkomen?

Op dit moment kunnen we stellen dat AI op dit gebied nog erg klein is, maar zeker niet afwezig!

“41% van de consumenten denkt dat Artificial intelligence hun leven op de een of andere manier zal verbeteren” (Dodge, 2017)

In een rapport van Strategy analytics komt naar voren dat 41% denkt dat AI op een of andere manier hun leven zal verbeteren.

Als we kijken op demografisch niveau dan kunnen we bijvoorbeeld denken aan het inkomen dat verhoogd wordt door middel van AI. Denk bijvoorbeeld aan processen die AI overneemt (huishouden, boodscappen? Enz.). Wanneer dit volledig overgenomen wordt is er voor de mens meer tijd om te werken. AI kan er zelfs voor zorgen dat jij nog efficiënter wordt waardoor je meer kan doen in kortere tijd.

Ouder worden door middel van AI?

“Google AI researchers working with Northwestern Medicine created an AI model capable of detecting lung cancer from screening tests better than human radiologists with an average of eight years experience.”

“When analyzing a single CT scan, the model detected cancer 5% more often on average than a group of six human experts and was 11% more likely to reduce false positives”

Google is al volop bezig om de gezondheid van de mens te bevorderen. Zo zijn ze bezig met het ontwikkelen van een model die kanker kan decreteren (beter dan artsen).

Maar ook andersom hebben demografische factoren een grote invloed op AI. De generatie is met AI opgroeit is merendeel voor AI. Daar waar veel ouderen nog tegen de technieken zijn is te zien dat jongeren (millennials) vooral de voordelen er van inzien.

Hoe de economie op dit moment AI beïnvloed (en hoe AI de economie aan het beïnvloeden is)

Het interessante aan AI is dat de economie een grote invloed heeft op AI. Door stijgingen van het BBP (2% stijging in het tweede kwartaal van 2019 ten opzichte van 2018) (CBS.nl, 2019) kan de consument meer uitgeven aan extra producten/technologie. Op dit moment gaat het nog voornamelijk om producten die niet persé nodig zijn. Maar doordat consumenten bijvoorbeeld allemaal een Google Home in huis nemen neemt de snelheid van de ontwikkeling van AI enorm toe. Hoe meer mensen het gebruiken/testen hoe sneller de ontwikkeling verloopt waardoor AI vervolgens weer meer invloed gaat hebben op de bevordering in de economie. Dit doet het door alle data van consumenten in te zetten in het zakelijke leven.

McKinsey & Company hebben onderzoek gedaan naar invloed van AI op de wereldeconomie.

“AI kan het komende decennium de wereldeconomie jaarlijks met 1,2% extra laten groeien” (consultancy.nl, 2018)

Afbeelding 1: AI & Economic model McKinsey & Company

Uit de onderzoeken die gedaan zijn naar de invloed van AI op de economie is te zien dat AI in de aankomende jaren ontzettend hard gaat groeien. Wanneer bedrijven AI effectief inzetten zal dit alleen nog maar sneller gaan.

Sinds 2011 hebben vijf bedrijven ongeveer 40% van de overnames van AI start-ups gedaan. Het commerciële AI-onderzoek is nog sterker geconcentreerd geraakt. Volgens McKinsey zijn de grote technologiebedrijven goed voor ruim drie kwart van de totale investeringen in kunstmatige intelligentie.” (Howard, 2019)

Afbeelding 2: Inkomsten AI-markten (Miljard USD)

Verschillende onderzoeken en expert komen tot de conclusie dat AI een aanzienlijke economische groei zal opleveren. Howard benoemd in zijn artikel een aantal voorbeelden hiervan:

 • PwC schat dat AI het wereldwijde bbp in 2030 met 14% zal verhogen, wat neerkomt op een productiestijging van USD 16 biljoen.
 • Het World Economic Forum verwacht dat AI tegen 2025 maar liefst USD 3,7 biljoen waarde toevoegt.
 • Volgens een raming van het McKinsey Global Institute8 zal de economie dankzij automatisering de komende 50 jaar met 0,8 tot 1,4% per jaar groeien, en zal de wereldwijde productie in 2030 met USD 13 biljoen zijn toegenomen.

Aangezien veel bedrijven gaan investeren in AI zal dit de groei en kwaliteit alleen maar bevorderen. Doordat er veel geïnvesteerd wordt door grotere bedrijven zal AI steeds meer kunnen leveren.

AI is de technologie

De ontwikkeling van AI is direct een factor voor veel bedrijven en technologische toepassingen. Doordat er steeds meer ruimte is om AI te ontwikkelen binnen bedrijven wordt AI steeds waardevoller bij bijvoorbeeld klantenservice (webcare).

Op gebied van technologie is AI eigen het middelpunt van vele toepassingen en onderwerpen. De techniek rondom AI ontwikkeld natuurlijk volop door. Algoritmes en deep learning technieken zijn zich continu aan het verbeteren. Op dit moment is AI aangekomen op het punt waarbij machines richting ‘human-level’ gaan. Bij bepaalde toepassingen is AI al verder maar dit zijn vaak minimale toepassingen van een groter geheel.

Uiteindelijk gaat AI verder, verder dan het menselijk brein. Wanneer dit er is weet niemand, maar ik ben van mening dat dit een kwestie van tijd en ontwikkeling is.  

AI op ecologisch gebied

Op ecologische gebied speelt AI nog geen grote rol. Wel kan AI al bepaalde factoren voorspellen maar dit is nog niet betrouwbaar. Als we het hebben over ecologische factoren praten we bijvoorbeeld over milieu en klimaat. Maar daarnaast beïnvloeden deze factoren ook de groei van AI. Hoe goed is het om overal een machine voor te gebruiken? Welke kosten brengen dit met zich mee en hoe vervuilend zijn bijvoorbeeld al die servers die aan de achterkant schuilen? Dit zijn vragen waar nog weinig tot geen informatie over te vinden is aangezien AI nog niet ver ontwikkeld is op dit gebied.

AI beïnvloed politieke keuzes

AI wordt momenteel al volop ingezet tijdens verkiezingen in de politiek. Denk bijvoorbeeld aan de microtargeting advertenties die worden ingezet om zowel goede en juiste informatie te verspreiden over een partij maar ook om negatieve informatie te verspreiden. Deze hebben (al dan niet bewust) invloed op ons keuzegedrag.

Naast dat AI dus al bezig is op politiek gebied hebben politieke en juridische factoren ook zijn nadelen voor AI. Aangezien AI in een razend tempo ontwikkeld zijn er wetten die dit enigszins afremmen. Nu is dit momenteel in het nadeel voor de groei van AI maar voor voordeel voor de kwaliteit en manier van inzetten van AI.

“Het EESC benadrukt dat de Europese Unie ervoor moet zorgen dat kunstmatige intelligentie ethisch verantwoord wordt ingezet en dat het onze veiligheid, privacy en autonomie niet in gevaar brengt. Hier is een goed en streng beleid voor nodig, op Europees niveau. Het EESC pleit voor Europese normen om kunstmatige intelligentie te controleren.” (Ruud, sd)

Conclusie omgevingsfactoren en AI

Aangezien AI momenteel in een sneltrein zit, waar veel nieuwe technieken worden ontwikkeld, pakt het voornamelijk nog de voordelen mee van verschillende factoren. AI heeft een soort vrije loop op dit moment. De ontwikkelingen brengen nu vooral voordelen met zich mee. Maar wanneer we op etisch niveau gaan kijken (denk aan genetische modificatie) zal AI afgeremd moeten worden door bijvoorbeeld wetgeving. Hiermee bedoel ik dat AI op de juiste manier ingezet blijft worden.

De wetgeving zal dus een bedreiging voor de groei van AI vormen, maar wel met een positief doel: de kwaliteit waarborgen van AI. Daarnaast vormt de economie een enorm grote kans. Veel bedrijven willen investeren in AI en zijn bereid AI volledig te integreren in hun bedrijfsformule. Hierdoor zal AI sneller en nog beter ontwikkelen.

Bibliografie

 • CBS.nl. (2019, Augustus 14). Opgehaald van Bbp groeit met 0,5 procent in tweede kwartaal 2019: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/33/bbp-groeit-met-0-5-procent-in-tweede-kwartaal-2019
 • consultancy.nl. (2018, November). AI voegt €13 biljoen toe aan wereldeconomie tegen 2030. Opgehaald van consultancy: https://www.consultancy.nl/nieuws/20577/ai-voegt-13-biljoen-toe-aan-wereldeconomie-tegen-2030
 • Dodge, C. (2017). Opgehaald van strategyanalytics: https://www.strategyanalytics.com/zh/access-services/ux-innovation/user-experience-strategies/reports/report-detail/41-of-consumers-believe-artificial-intelligence-will-make-their-lives-better?langredirect=true
 • Howard, A. (2019, Januari). Toekomstperspectief: de impact van. Opgehaald van https://image.schrodersdigital.com/lib/fe8d13727c6c047c72/m/1/b5798777-698a-4316-b5f5-26f7bbfb778d.pdf?utm_source=ExactTarget&utm_medium=Email&utm_campaign=SchrodersX+Sessions+-+Follow+up+NL+-+14012019
 • Infomarketing. (sd). Macro omgeving. Opgehaald van informarketing: http://www.informarketing.nl/marketing-omgeving/macro-omgeving/#targetText=De%20macro%20omgeving%20omvat%20factoren,politiek%2Fjuridische%20factoren%20te%20analyseren.
 • Ruud. (sd). Wetgeving En Kunstmatige Intelligentie. Opgehaald van Innovatiesite: https://innovatie-site.nl/wetgeving-en-kunstmatige-intelligentie/