allesverbonden

Gratis verzending

✔ Gratis retour

Vandaag besteld, de volgende dag verzonden!

De Danalock V3 met een kortingsbon van €15,-

De informatie op de website Allesverbonden.nl is alleen voor algemene doeleinden en biedt gen enkele garantie voor het gebruik daarvan. De op de website beschikbare of op andere wijze versterkte informatie kan niet worden gezien als een (bindend) advies. Allesverbonden is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit de beschikbare informatie op de website of het (tijdelijk) niet of niet-correct functioneren van de website.

Intellectuele eigendomsrechten

Het intellectueel eigendomsrecht op website, de inhoud van de website, het logo of op andere manier versterkte materialen en informatie berust uitsluitend bij Allesverbonden. Elementen, onderdelen of inhoud van de website mogen slechts worden gebruikt of gekopieerd na toestemming van Allesverbonden.

Website van derden

De website bevat link naar andere websites die niet door Allesverbonden worden beheer of gecreëerd. Derhalve zal geen aansprakelijkheid worden geaccepteerd voor de (inhoud) van de website of voor enige functioneren van deze websites.

Toepasselijk recht

Op deze disclaimer en de inhoud van de website is Nederlands recht van toepassing. Een geschil voortvloeiende uit of verband houdende met de website zal worden voorgelegd aan daartoe bevoegde rechter in Nederland. Allesverbonden behoudt zich het recht voor om deze Disclaimer te wijzigen. De laatste versie van de Disclaimer zal steeds beschikbaar zijn via de website.

Meta: De disclaimer op Allesverbonden geeft u informatie over het recht van de website en de inhoud van website. U leest hier precies hoe en wat.